15 phút - Bàn về nghề giáo " bạc bẽo " và " áp lực "

15 phút cúng ta cùng bàn về nghề giáo với lương, thái độ của học sinh và phụ huynh đối với nghề giáo

Clip chỉ là quan điểm của cá nhân bàn về nghề giáo. Một người không phải là người trong nghề